201502051423125420xDLEZM9R201502051423125403gfjPB5p8201502051423125451NE6MneBU2015020514231254813wAwnzUB

Laserhärdning, trådgnistning och 3D Scanning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.

Laserhärdning, trådgnistning och 3D Scanning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.

Laserhärdning, trådgnistning och 3D Scanning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.

Laserhärdning, trådgnistning och 3D Scanning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.
Läs mer

Laserhärdning, trådgnistning och 3D Scanning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material, vilket är en lösning som är både precis och kostnadseffektiv.
Vi kan även utföra optisk mätning på objekt i en mängd olika material och varierande storlekar med våra två 3D-scanningssystem.

Laserhärdning

Metoden bygger på att ytan snabbt värms upp av energin från laserstrålen och snabbkyls effektivt av det omkringliggande grundmaterialet.

Läs mer

3D Scanning/Mätning

LaserTool utför tjänster inom området optisk mätteknik för verktyg, detaljer och komponenter i varierade material med två olika scanningssystem.

Läs mer

Nytt affärsområde inom trådgnistning

Vi investerar nästan 2 miljoner kronor i en ny Fanuc ROBOCUT C600iA trådgnist inklusive tillbehör och programvaror som Tebis med plug-in modulen DCAM CUT, vilket gör det möjligt att programmera direkt mot 3D-solider samt med funktionen att gnista bestämd vinkel över en 3D-form, vilket har ett högt värde. LaserTool har tecknat avtal med Shiloh Industries i Olofström och ska i första hand trådgnista svetsade klippstål i underhållssyfte, men kommer även att tillhandahålla trådgnistning för nytillverkning av olika detaljer.

Avtalet med Shiloh är startskottet för vårt nya affärsområde, men vi ser redan ett stort intresse för trådgnist från andra aktörer på marknaden. Vi ser en stor tillväxtpotential inom affärsområdet trådgnistning, där styrkan är att vi inför trådgnistning kan 3D scanna detaljerna om det saknas ritnings- eller CAD-underlag. Detta är något som redan visat sig vara aktuellt.

Avtalet trädde i kraft den 1 mars 2017.

Mer än 15 års erfarenhet av laserhärdning

Vi ska inom vårt verksamhetsområde säkerställa att produkter och tjänster uppfyller med kunden överenskomna krav och villkor. Genom ständiga förbättringar av arbetssätt, produkter, tjänster och kompetens ska konkurrenskraften ökas. Alla kundkontakter skall vara goda referenser för fortsatta affärer.

Vi strävar efter att minimera egen och kundens miljöpåverkan.

Läs gärna vårt produktblad!

Ladda ner vår produktfolder för 2017 här.