201502051423125403gfjPB5p8201502051423125420xDLEZM9R2015020514231254813wAwnzUB201502051423125451NE6MneBU

Laserhärdning och 3D Scanning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.

Laserhärdning och 3D Scanning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.

Laserhärdning och 3D Scanning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.

Laserhärdning och 3D Scanning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material. Vi utför även tjänster inom området optisk mätteknik.
Läs mer

Laserhärdning och 3D Scanning

LaserTool utför laserhärdning av verktyg och komponenter tillverkade i härdbara material, vilket är en lösning som är både precis och kostnadseffektiv.
Vi kan även utföra optisk mätning på objekt i en mängd olika material och varierande storlekar med våra två 3D-scanningssystem.

Laserhärdning

Metoden bygger på att ytan snabbt värms upp av energin från laserstrålen och snabbkyls effektivt av det omkringliggande grundmaterialet.

Läs mer

3D Scanning/Mätning

LaserTool utför tjänster inom området optisk mätteknik för verktyg, detaljer och komponenter i varierade material med två olika scanningssystem.

Läs mer

Mer än 15 års erfarenhet av laserhärdning

Vi ska inom vårt verksamhetsområde säkerställa att produkter och tjänster uppfyller med kunden överenskomna krav och villkor. Genom ständiga förbättringar av arbetssätt, produkter, tjänster och kompetens ska konkurrenskraften ökas. Alla kundkontakter skall vara goda referenser för fortsatta affärer.

Vi strävar efter att minimera egen och kundens miljöpåverkan.

Läs gärna vårt produktblad!

Ladda ner vår produktfolder för 2017 här.