SSAB EMEA AB har den 3 juli förvärvat LaserTool i Blekinge AB.

Vi har under en tid haft ett tätt och väl fungerande samarbete och för att kunna komma åt att utveckla den kunskap som vi besitter inom laserhärdning vidare har SSAB EMEA AB beslutat att förvärva LaserTool i Blekinge AB.

LaserTool i Blekinge AB kommer att drivas som ett helägt dotterbolag med Martin Nilsson som fortsatt VD.

För LaserTools del innebär detta en nystart med en stor, trygg men också engagerad ägare som vill utveckla verksamheten i Olofström tillsammans med LaserTools personal.

Vi ser väldigt positivt på framtiden och kommer fortsatt kunna erbjuda samma höga servicenivå och ett ökat utbud av tjänster.

För våra kunder så kommer allt fungera som vanligt, vi kommer att ha samma organisationsnummer, samma namn och samma kontaktvägar som ni är vana vid.