mätresultat

Hundratusentals punkter på en detalj

3D-scanning eller mätning har många fördelar jämfört med traditionell dimensionsmätning och kan nyttjas av flera olika anledningar. Metoden kan användas för att kontrollera formavvikelser eller formförändringar men också för att skapa ritningar av detaljer där ritning saknas, så kallad reverse engineering. LaserTool har lång erfarenhet av både dimensionsmätning och reverse engineering och kan erbjuda dessa komplett med mätning, mätningsrapport och eller färdiga ritningar i både 3D och 2D.

Genom 3D-scanning kan man snabbt och effektivt få fram mätresultat i form av rapporter med siffervärden. Dessa kan anpassas mot behovet och resultatet presenteras både visuellt som en färgskala och i siffror, vilka också kan exporteras till ett datablad i Excelformat.

En stor skillnad mot traditionell mätning, som läser av de punkter som förutbestämts, är att scannern fångar hundratusentals punkter på detaljen. Det gör det möjligt att se mer gradvis var en avvikelse börjar och det gör det också möjligt att flytta eller lägga till mätpunkter utan att hela detaljen behöver mätas igen.

KUNDCASE

Reservdel SSAB

Här har vi gjort en reverse engineering på en befintlig detalj och skapat en 3d modell som vi sedan använt för att tillverka en ny detalj i Toolox® 44. Efter tillverkning har den laserhärdats och kontrollmätts emot 3d modell.

KUNDCASE

Reservdel SSAB

Här har vi gjort en reverse engineering på en befintlig detalj och skapat en 3d modell som vi sedan använt för att tillverka en ny detalj i Toolox® 44. Efter tillverkning har den laserhärdats och kontrollmätts emot 3d modell.

KUNDCASE

Reservdel SSAB

Här har vi gjort en reverse engineering på en befintlig detalj och skapat en 3d modell som vi sedan använt för att tillverka en ny detalj i Toolox® 44. Efter tillverkning har den laserhärdats och kontrollmätts emot 3d modell.