Mer än 20 års erfarenhet av laserhärdning

20 års erfarenhet av laserhärdning

LaserTool I Blekinge AB är Skandinaviens ledande företag inom laserhärdning med mer än 20 års erfarenhet. Vi arbetar med några av Sveriges största bolag men även med mindre företag som insett de stora fördelarna med laserhärdning. LaserTool arbetar aktivt med att förbättra processen och utveckla vår produkt. Vi utför även 3D scanning och mätuppdrag där vi levererar mätprotokoll för vidare utvärdering. LaserTool i Blekinge är sedan 3 juli 2023 ett helägt dotterbolag till SSAB EMEA AB.

hållbarhetsperspektiv

Kvalitet & Miljö

LaserTool skall inom sitt verksamhetsområde säkerställa att produkter och tjänster uppfyller med kunden överenskomna krav och villkor.

Genom ständiga förbättringar av arbetssätt, produkter, tjänster och kompetens skall konkurrenskraften ökas.
Alla kundkontakter skall vara goda referenser för fortsatta affärer.

LaserTool är ett tjänsteföretag inom verkstadsindustrin och skall i vår verksamhet värna om miljön. Vi strävar efter att minimera egen och kundens miljöpåverkan och våra miljökrav består av:

  • att ledningen är aktivt intresserade av miljöfrågor
  • att via intresserad och miljöutbildad personal arbeta för att våra produkter och tjänster skall vara skonsamma mot miljön och förebygga förorening
  • att via ständiga förbättringar arbeta för minskad miljöpåverkan
  • att följa gällande miljölagstiftning och i de fall föreskrifter saknas tillämpa försiktighetsprincipen och ta hänsyn till andra krav
  • att i vårt samarbete med leverantörer och kunder verka för bästa miljöalternativ.

VIKtiga hållpunkter

Vår historia

2001 Duroc beslutar att bygga upp en filial i Olofström specifikt framtagen för laserhärdning av verktyg. Filialen byggs upp i Volvo Personvagnars fabrik.

2002 Duroc inviger verksamheten i Olofström och filialen får namnet Duroc Applications Center.

2004 Filialen blir ett eget aktiebolag och bolaget får namnet Duroc Tooling i Olofström AB. Bolaget utvecklar nya tillämpningar i hög takt gemensamt med Volvo och utför laserhärdning av verktyg för fordonsindustrin.

2011 Duroc säljer bolaget till Jan Kvist som varit verksam sedan invigningen 2002. Bolagsnamnet ändras till LaserTool i Blekinge AB och verksamheten är numera flyttad till innovation Park i Olofström.

2020 Permanova Lasersystem förvärvar LaserTool, och i samband med detta avvecklas verksamhetsområdena CMM-mätning, och trådgnistning.

2023 SSAB EMEA AB förvärvar LaserTool i Blekinge AB.

2024 För att möta ökad efterfrågan på laserhärdning och utveckling utökas produktionskapaciteten genom investering i en ny lasercell samt uppgradering av befintlig utrustning.