LaserTool ökar produktionskapaciteten

För att möta den ökade efterfrågan på laserhärdning och utveckling investerar LaserTool i en ny lasercell för härdning samt uppgradering av befintlig utrustning.

Vi märker ett ökat intresse hos våra kunder både i legotillverkning och att utveckla produktspecifika lösningar och tester. För att fortsatt kunna erbjuda detta och fortsätta med samma höga servicenivå tar vi detta beslut. Utrustningen planeras vara i drift under andra kvartalet 2024.