Om metoden

Målet med alla ythärdningsmetoderna är att få ett hårt ytskikt och en bibehållen seg kärna.

Vid laserhärdning används laserljusets höga energitäthet för att värma upp aktuell yta till austenitiseringstemp, dvs mellan 800-1200 grader. Upphettningstiden tar endast ett par tiondels sekunder och laserljuset förs över detaljens yta med hjälp av robot med matningshastighet från 1-24mm/s.

Den korta uppvärmningstiden gör att det omgivande kalla materialet snabbt kyler ned det uppvärmda området och därmed härdas materialet. Härddjupet bestäms av matningshastigheten från ett par tiondels mm och upp till 2,0mm. Härdzonen är väl avgränsad mot det opåverkade grundmaterialet. Hårdheten avtar mycket snabbt i gränsen mellan härdat och icke härdat material.

Med olika optik-konfigurationer kan laserljusets träffyta väljas, vanligtvis som kvadratisk eller rektangulär, beroende på objektet från 4mm upp till 40mm.

Vid sammanhängande större ytor som skall härdas måste härdningen utföras med överlappande spår. I överlappningszonen (ca 1,0mm) erhålles pga anlöpning en något lägre hårdhet än skiktet i övrigt.

Intergrerat i lasersystemet finns en pyrometer som under hela processen mäter temperaturen på ytan samt korrigerar effekten därefter. På så sätt är alltid temperaturen den samma inom 5º och kvalitén på härdskitet blir alltid hög och jämn. De faktorer som framför allt gör laserhärdning konkurrenskraftig är att den totala värmetillförseln är begränsad mer än i någon annan jämförbar metod. Deformationen hos arbetsstycket är ett absolut minimum och det är möjligt att använda härdningen som ett sista steg i tillverkningskedjan. Kassationer och tillverkningssteg för att korrigera dimensionsförändringar p.g.a. deformationer kan minskas eller elimineras. Detta representerar ett stort steg framåt i strävan efter kostnadsminskningar.

Laserkälla
Fibermatad Diodlaser på 4 kW
Arbetsområde 4-40 mm
Integrerad pyrometer
Stack Management

Optik
Med olika optik-konfigurationer kan laserljusets träffyta väljas, 4mm upp till 40mm.