Laserhärdning

Med laserbaserad ythärdning kan ytor optimeras för att erhålla exempelvis bättre slitage-, friktions- eller korrosionsegenskaper. Exempelvis ger verktyg med optimerade ytegenskaper stora värden både i form av en ökad design-/konstruktionsfrihet och en uthålligare produktionslinje.

Den huvudsakliga fördelen med laserhärdning jämfört med traditionella härdmetoder, är att detaljer kan härdas på valda områden. Lämpliga applikationer är detaljer som behöver precisionshärdas partiellt, exempelvis klipp- och formverktyg, kugghjul, chuckar, valsar, splinesaxlar, lagerringar, adapterplattor och många andra typer av maskinelement.

Ett härdsnitt av en formdel med härddjup 1,5mm.

Förutom precisionsfördelarna, ges en hög bärighet i ytskiktet, små formförändringar, utmärkta egenskaper för motverkan av slitage samt en generell friktionssänkning.

Mycket små formförändringar och minimalt behov av efterbearbetning. Goda egenskaper för motverkan av slitage. Lägre friktion jämfört med andra ythärdningsmetoder. Hög bärighet i ytskiktet. Detaljer kan precisionshärdas på valda områden.

Förutom att härddjupet kan styras inom intervallet 0,2-2,0mm erhålls generellt högre ythårdheter jämfört med andra härdmetoder. Dock är det alltid den kemiska sammansättningen i grundmaterialet som är den avgörande faktorn.

LaserTool har i 20 år levererat laserhärdning av plåt formande/klippande pressverktyg till svensk bilindustri. Med laserhärdning kan valda delar härdas som exempelvis slitageutsatta radier. Härdmetoden ger minimalt efterbearbetningsbehov och ett väsentligt bättre slitagemotstånd och ökad livslängd i verktyget.

Produktblad

Klicka på bladet för att ladda ner det i originalstorlek.
[pdf, 2 sidor, 8.6MB]

 
 

Laserhärdning av Toolox - För högre hårdhet

Kundcase:

Tillverkare av Toolox - SSAB


Hårdhets- och härdprofilsanalyser

Med egen utrustning kan vi verifiera hårdheten i grundmaterialet och den laserhärdade ytan. 

MicroVickersanalyser utförs i samarbete med leverantör, och är en tjänst som vi även kan förmedla våra kunder.