Kvalitet & Miljö

Kvalitet

LaserTool skall inom sitt verksamhetsområde säkerställa att produkter och tjänster uppfyller med kunden överenskomna krav och villkor.

Genom ständiga förbättringar av arbetssätt, produkter, tjänster och kompetens skall konkurrenskraften ökas.
Alla kundkontakter skall vara goda referenser för fortsatta affärer.

Miljö

LaserTool är ett tjänsteföretag inom verkstadsindustrin och skall i vår verksamhet värna om miljön. Vi strävar efter att minimera egen och kundens miljöpåverkan och våra miljökrav består av

  • att ledningen är aktivt intresserade av miljöfrågor
  • att via intresserad och miljöutbildad personal arbeta för att våra produkter och tjänster skall vara skonsamma mot miljön och förebygga förorening
  • att via ständiga förbättringar arbeta för minskad miljöpåverkan
  • att följa gällande miljölagstiftning och i de fall föreskrifter saknas tillämpa försiktighetsprincipen och ta hänsyn till andra krav
  • att i vårt samarbete med leverantörer och kunder verka för bästa miljöalternativ.