Mer än 20 års erfarenhet av laserhärdning

1998 Duroc AB inleder ett samarbetsprojekt med svensk fordonsindustri i syfte att med hjälp av laser åstadkomma hållbarare verktyg för formande och klippande verktyg. Försöken utförs hos Duroc i Umeå.

2001 Duroc beslutar att bygga upp en filial i Olofström specifikt framtagen för laserhärdning av verktyg. Filialen byggs upp i Volvo Personvagnars fabrik.

2002 Duroc inviger verksamheten i Olofström och filialen får namnet Duroc Applications Center.

2004 Filialen blir ett eget aktiebolag och bolaget får namnet Duroc Tooling i Olofström AB. Bolaget utvecklar nya tillämpningar i hög takt gemensamt med Volvo och utför laserhärdning av verktyg för fordonsindustrin.

2005 Duroc Tooling i Olofström AB tecknar avtal med Volvo för lagring och underhåll av lågfrekventa verktyg. Filialen byggs upp i Granefors, Karlshams kommun och pågår under 4 år.

2009 Kundbasen har ökats och av strategiska skäl flyttas verksamheten. Nya lokaler blir Volvos gamla utbildningshus som Olofströms Näringsliv äger och utformat till ett industrihotell under namnet Innovation Park.

2011 Duroc säljer bolaget till Jan Kvist som varit verksam sedan invigningen 2002. Bolagsnamnet ändras även till LaserTool i Blekinge AB. Förutom laserhärdning av, verktyg för plåtformning/klippning är det serieprodukter med högt värde som är den ökande andelen i dagens produktion.

2012 LaserTool breddar verksamheten och investerar i en Comet L3D scannerutrustning för scanning av objekt.

2015 LaserTool investerar i ytterligare ett scanningssystem från Steinbichler, denna gång en T-Scan CS.

2017 LaserTool breddar verksamheten och införskaffar en trådgnist, ett område många kunder sett behov av och frågat efter, då det är ett vanligt steg efter att detaljer 3D-scannats.

2018 LaserTool införskaffar ytterligare en trådgnist för att kunna uppfylla kundernas behov.

2019 LaserTool köper upp en majoritet av maskinerna och inventarier när Carl Zeiss mätcenter lägger ner sin verksamhet i Olofström, och utökar därmed verksamheten med CMM-mätning.

2020 Permanova Lasersystem förvärvar LaserTool, och i samband med detta avvecklas verksamhetsområdena CMM-mätning, 3D-scanning och trådgnistning, varav de två sistnämnda drivs vidare av tidigare anställd Max Duljan.

2022
Maj - För att skapa en gemensam företagsprofil skapas en ny logotype och färgschema tillsammans med Permanova, och företagsnamnet ändras till Permanova Lasertool AB.

November - GKN köper upp vårt systerbolag Permanova Lasersystem, och med det namnet Permanova. Lasertool återgår till det tidigare namnet LaserTool i Blekinge AB, dock med en ny logotype. Platschef Martin Nilsson tillträder som VD.