Beredning / Programmering

Vid komplicerade 3D geometrier eller vid stor omfattning sker programmeringen off-line. Ett komplett CAD/CAM verktyg med mjukvara från TopLas3D.

TopLas3D har en inbyggd funktion för simulering kollisionskontroll och ger ett snabbt färdigt resultat.
Data import sker via IGES, DXF, VDA och STL-format. Vi använder Tebis för anpassning av modellerna så hanteringen i TopLas3D sker så effektivt som möjligt.