3D Scanning/Mätning

Genom att använda sig av 3D-scanning kan man snabbt och effektivt få fram mätresultat i form av rapporter med siffervärden. Dessa kan anpassas för att passa till just ditt behov, och resultat kan presenteras både visuellt som en färgskala och i siffror, vilka också kan exporteras till ett datablad i Excelformat.

En stor skillnad mot traditionell mätmaskinsmätning, som läser av det antal punker man har satt ut att man vill få mätta, är att scannern fångar hundratusentals punkter på en detalj. Det gör att man kan se mer gradvis var en avvikelse börjar, och det gör det även möjligt att flytta eller lägga till mätpunkter utan att hela detaljen behöver mätas om.

Exempel på rapportutformning [pdf, 4 sidor, 782KB]
Rapport från tidigare projekt [pdf, 6 sidor, 1.62MB]